Search form

Lúka 24:12

12Abú tɨ́ kenée ndotó, zɨ́ Pétero ị́nyịné ngásáne sị́ bi íri, zɨ́a ndálané lúrú bi sɨmɨ gu, Ngére Yésụ ndaá ꞌbɨ ené lolụ wá. Lá bongó bɨ yemenɨ́ wo sɨmɨ a ní idíakáne sɨmɨ gu. Zɨ́a ndáꞌbané kɨ́ ndị́sị sómụ́ ledre née, owo ꞌdiꞌbi mbị́ éyị́ bɨ mengị roné née wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index