Search form

Lúka 24:13

Yésụ ꞌdodo roné zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga bɨ gbre ní

(Lúrú kpá Márɨko 16:12,13)

13Kpá cịkị sɨmɨ sị́lị́ máa née ní, zɨ́ ngíti géyị ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yésụ ga bɨ gbre ní ị́nyịyé ndéréye sɨmɨ owụ́ gara bɨ kɨ́ ịrịné Imawú ní. Nɨ méyịlị e ịnyị doa gbre gɨ ro mongụ́ gara Yerụsaléma.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index