Search form

Lúka 24:16

16Owonɨ́ eyé bɨ kɨ́dí née wo ní wá, gɨ zɨ́a Lomo ụcụomo kóo yée née káa bɨ nɨyí ówo wo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index