Search form

Lúka 24:17

17Zɨ́a ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Ledre máa bɨ ndị́sịsé ndéré kɨ́ úku a tɨ́ bɨ gáa ba ní ꞌbɨé ledre ꞌdi?”

Zɨ́ye tóroyé, zɨ́ sɨmɨ komoyé ídíne mbá mɨsínyíne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index