Search form

Lúka 24:2

2Nɨyí ógụ íri ní, gbụṛụgbụ oyónɨ́ tutú gɨ tara mbotụ bi go.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index