Search form

Lúka 24:22

22Tarazé ịdrị́ gáa gɨ zɨ́ ngíti géyị kará e gɨ dongaráze. Sɨmɨ bɨ gáa ịnyịnɨ́ akpa kɨ́ sị́ndóndó ndéréye sị́ bi ní,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index