Search form

Lúka 24:24

24Zɨ́ ngíti géyị ꞌyị ezé e kpá geré ị́nyị ngásáye íri, tɨ́ maꞌdíi ogụ ndikinɨ́ eyé wo wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index