Search form

Lúka 24:25

25Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ówosé esé ledre wá gɨ zɨ́ ꞌdi, ledre ga bɨ kóo nébị ukunɨ́ yée gɨ romá kɨ́dí Lomo nɨ kásaógụ a ní ílisé ṇgúṇgu wá gɨ zɨ́ ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index