Search form

Lúka 24:27

27Nda gɨ ore zɨ́ Yésụ maꞌdáa tónóne úku yéme ini ledre gɨ sɨmɨ ledre ga bɨ kóo nébị e ukunɨ́ gɨ roné do éké yée sɨmɨ mɨéké kúrú Lomo ní zɨ́ye. Tonó kɨ́ Mụ́sa nda kɨ́ yée ga bɨ ngíti géyị nébị e ukunɨ́ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index