Search form

Lúka 24:29

29Zɨ́ yaꞌdá ga gére née ụ́cụómo wo kɨ́dí, “Kadra utú go ndá lolụ ndéré wá, idízé ꞌdúꞌdu kése ona togụ́ bi ará go yá, zɨ́yị ndéréyị.” Zɨ́ Yésụ ndéréye kéye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index