Search form

Lúka 24:30

30Nda go do bi éyị́ mɨánu, zɨ́ Yésụ ꞌdíꞌbi ambata zɨ́a íꞌbí mbófo éyị́ zɨ́ Lomo gɨ roa, zɨ́a ꞌdéwe sɨmɨ a zɨ́a íꞌbí a zɨ́ye.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index