Search form

Lúka 24:32

32Zɨ́ yaꞌdá ga gére née úku ledre dengbị́ye kɨ́dí, “Ábuwá ledre bɨ gáa ndịsị úku a zɨ́ze do mɨsiꞌdi ꞌdáa ní utú yeme roné do mɨmbéꞌdezé kpịnị gɨ zɨ́ kéyị née.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index