Search form

Lúka 24:33

33Geré zɨ́ye ị́nyịyé ndáꞌbalúgu royé sɨmɨ Yerụsaléma. Nɨyí ógụ íri ní, ngítí ꞌyịmɨkása ga bɨ sokó doa kéṛị́ ní nda kpá kɨ́ ngíti géyị ꞌyị e yokonɨ́ royé go mbá do bi kị́éꞌdo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index