Search form

Lúka 24:37

37Sɨmɨ bɨ Yésụ olụ́ogụ ve dongaráye ní, zɨ́ye lị́yịyé gɨ zɨ́a somụ́nɨ́ ꞌbɨ eyé go kɨ́dí ꞌyị lárá ogụ ne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index