Search form

Lúka 24:38

38Zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ndásé éré ngịrị wá, ídísé ṇgúṇgu a kɨ́dí máúrú gɨ sɨmɨ umbu go maꞌdíi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index