Search form

Lúka 24:4

4Nɨyí aka cịkị ndị́sị sómụ́lóꞌbó ledre née yá, zɨ́ yaꞌdá e gbre mbá kɨ́ bɨkenyị́ bongó gindri gindri royé ólụ́ógụ tóroyé kenée.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index