Search form

Lúka 24:41

41ꞌYị ga gére née mbá, ledre née nɨ aka zɨ́ye káa zɨ́ ṛanga ní, togụ́ Yésụ urú née tɨ́ go née yá. Zɨ́a ndúꞌyú yée kɨ́dí, “Owụ́ éyị́ mɨánu nɨ laká tɨ́ zɨ́se ona bo?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index