Search form

Lúka 24:46

46Ba ledre bɨ ekénɨ́ ní kɨ́dí, “Kɨ́résịto nɨ ꞌdóꞌdó zɨ́a úyuné, nda sɨmɨ sị́lị́ ota zɨ́a úrúne gɨ sɨmɨ umbu.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index