Search form

Lúka 24:48

48Sée ꞌyịmɨkása amá e ásá ꞌdókó ledre máa ga ba se kɨ́dí ledre ga bɨ mengịnɨ́ royé zɨ́ma ba nɨyí maꞌdíi ledre e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index