Search form

Lúka 24:5

5Zɨ́ kará ga gére née lị́yịyé, zɨ́ye ésị doyé mbá bi gɨ zɨ́ ngịrị. Zɨ́ yaꞌdá ga gére née úku ledre kɨ́dí, “Ndị́sịsé gámásóꞌdo ꞌyị bɨ nɨ trịdrị ní dongará umbu e gɨ ro ꞌdi?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index