Search form

Lúka 24:52

52Zɨ́ye óto úndrua ore, zɨ́ye nda ị́nyịyé ndáꞌbalúgu royé sɨmɨ Yerụsaléma kɨ́ mongụ́ rokinyi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index