Search form

Lúka 24:6

6Ndaá ꞌbɨ ené lolụ ona wá, urú yị́ ené go. Ledre kóo uku zɨ́se sɨmɨ káṇgá bɨ Galiláya ní ndaá lị́gị sée wá, mengị roné née ne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index