Search form

Lúka 24:7

7Uku kóo kɨ́dí, ‘Ngíti géyị ꞌyị e nɨyí karanée íꞌbí ngbángá Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí zɨ́ ꞌyị lúyú ledre e úfu wo. Nda sɨmɨ ota sị́lị́, zɨ́a úrúne.’ ”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index