Search form

Lúka 24:8

8Geré zɨ́ kará ga gére née sómụ́ndíki ledre kóo uku ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index