Search form

Lúka 3:10

10Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga gére née ndúꞌyú Yiwáni kɨ́dí, “Éyị́ bɨ idízé nda méngị a ní ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index