Search form

Lúka 3:13

13Zɨ́ Yiwáni úkulúgu ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Ndásé ꞌdíꞌbi késị́ maꞌdáa rómo do wo bɨ mɨngburoko ꞌyị e esé e ilinɨ́ ní wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index