Search form

Lúka 3:15

15Gɨ zɨ́ ledre ga gére ní, Zɨ́ sómụ́ ledre ꞌbɨ ꞌyị e ndị́sị ídíne gɨ ro Yiwáni faa, ngíti géyị ya ala zɨ́a ídíne née Kɨ́résịto bɨ Lomo uku ledre kásaógụ a káa do ꞌyị yómo ꞌyị e ní wá?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index