Search form

Lúka 3:18

18Née ledre bɨ kóo Yiwáni ndịsị úku a zɨ́ye do tụ́ꞌdụ́ mɨsiꞌdi e gɨ ro bɨlámá ledre ꞌbɨ Lomo bɨ kóo ndịsị ꞌdódo a zɨ́ye ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index