Search form

Lúka 3:20

20Zɨ́ Eróde kpá lúyú ngíti ledre zɨ́a ꞌdíꞌbi Yiwáni ónzó a ngbrɨwó sɨmɨ sị́gịnị.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index