Search form

Lúka 3:4

4Nébị Isáya uku kóo ledre a go ꞌdesị́ sɨmɨ bụ́kụ ené kɨ́dí,

“ꞌYị nɨ karanée ndị́sị ótrụ́ ledre sɨmɨ súwú zɨ́ ꞌyị e kɨ́dí,

yémeómosé mɨsiꞌdi mu nzíyiné zɨ́ Ngére,

ídísé ꞌdózo yéme mɨsiꞌdi zɨ́a ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index