Search form

Lúka 3:7

7Née ní, zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e go ndị́sị ógụyé mutruu zɨ́ Yiwáni gɨ ro zɨ́a bábátị́zị́ yée. Zɨ́a úku ledre zɨ́ye oꞌbụóꞌbụ kɨ́dí, “Sée ꞌyị mani ga bɨ mɨméngị ledre esé nɨ bɨsinyíne káa zɨ́ kámá okó ní, ambí uku zɨ́se ya ídísé ngásáóyó rosé gɨ zɨ́ zingi ꞌbɨ Lomo bɨ nɨ ógụ dosé ní ne?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index