Search form

Lúka 8:30

30Zɨ́ Yésụ ndúꞌyú bɨcayi lomo bɨ sɨmɨ oꞌdo née kɨ́dí, “Ịrịyị́ náambi?”

Zɨ́a úkulúgu ledre zɨ́ Yésụ tara oꞌdo née kɨ́dí, “ịrịmá owụ́tụ́ꞌdụ́.” Ịfị́ ịrịné kenée gɨ zɨ́a nɨyí sɨmɨ oꞌdo née tɨ́ tụ́ꞌdụ́ maꞌdíi.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index