Search form

Márɨko 1:14

Yésụ tonó moko ꞌbɨ Lomo sɨmɨ Galiláya

(Lúrú kpá Matáyo 4:12-17, Lúka 4:14-15)

14Gɨ do kacɨ́ bɨ Eróde ónzó Yiwáni sɨmɨ sị́gịnị ní, zɨ́ Yésụ ị́nyịné ndéréne sɨmɨ Galiláya, zɨ́a úku bɨlámá ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyị e íri kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index