Search form

Márɨko 1:18

18Geré zɨ́ye ótoómo mbírá gɨ do sị́lị́ye zɨ́ye lódụ́ Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index