Search form

Márɨko 1:19

19Zɨ́a ndéréókpóne gɨ ore lá cúkuꞌdée, zɨ́a lúrúndíki wotị́ Zebedị́ya, Yakóbo e kɨ́ lúnduné Yiwáni sɨmɨ kuṛúngba, ndịsịnɨ́ tóko komo mbírá eyé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index