Search form

Márɨko 1:25

25Zɨ́ Yésụ úku ledre zɨ́ dokéké née cụ́ kɨ́ sɨmɨné kɨ́dí, “Ídí ndécị́ tí, ólụ́ógụ gɨ sɨmɨ oꞌdo née mu”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index