Search form

Márɨko 1:26

26Zɨ́ dokéké kángba oꞌdo née bɨsinyíne, zɨ́a óto wo ndị́sị lángbané zi zi zi. Zɨ́ dokéké gbúrógbóne ꞌdága sɨmɨ oꞌdo née íri, ábuwá née go mɨólụ́ógụ a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index