Search form

Márɨko 1:28

28Zɨ́ phanda ledre bɨ Yésụ mengị née áṇgané sɨmɨ Galiláya za mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index