Search form

Márɨko 1:31

31Zɨ́ Yésụ ndéré ꞌdíꞌbi sị́lị́a, lálasị́kpị wo ꞌdága. Geré zɨ́ sɨmɨ saná kára née zázáne, zɨ́a méngị éyị́ mɨánu zɨ́ Yésụ kɨ́ ꞌyị ené e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index