Search form

Márɨko 1:32

32Nda go kɨ́ tagá , zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e ndị́sị ógụyé kɨ́ ꞌyị ndíyá eyé e kpá kɨ́ yée ga bɨ kɨ́ dokéké e sɨmɨyé ní zɨ́ Yésụ.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index