Search form

Márɨko 1:35

Yésụ ꞌdódo ledre ꞌbɨ Lomo sɨmɨ Galiláya

(Lúrú kpá Lúka 4:42-44)

35Zɨ́ Yésụ áfáne akpa ngúcuné kɨ́ sị́ ndóndó sɨmɨ bɨ bi nɨ aka mbumbumbu ní, ndéréne gɨ cigí ꞌbe re gbála íni ini zɨ́ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index