Search form

Márɨko 1:40

Yésụ yomo ngíti ꞌyị kɨ́ bɨsinyí umbunonó

(Lúrú kpá Matáyo 8:1-4, Lúka 5:12-16)

40Zɨ́ ngíti ꞌyị kɨ́ bɨsinyí umbunonó roné ógụné ṇgúṇgú roné zɨ́ Yésụ, kɨ́dí, “Áko, togụ́ utúasá go kacɨ́ komoyị́, ídí yómo máa.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index