Search form

Márɨko 1:41

41Zɨ́ lerị́ méngị Yésụ, zɨ́a óto sị́lị́ne ro oꞌdo née, zɨ́a úku ledre kɨ́dí, “Máíli go kenée, royị́ eme mu.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index