Search form

Márɨko 1:42

42Geré, zɨ́ bɨsinyí umbunonó née ụ́kụ́ne gɨ roa, zɨ́ roa ndáꞌbaógụné bɨlámáne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index