Search form

Márɨko 1:43

43Zɨ́ Yésụ kásalúgu wo kɨ́ lórụ oꞌbụóꞌbụ kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index