Search form

Márɨko 13:12

12“Lúndu e nɨyí íꞌbí lúnduyé e zɨ́ umbu, ꞌbụmɨowụ́ nɨ méngị a kpá kenée zɨ́ owụ́ ꞌbɨ ené. Owụ́ e nɨyí zíngi ro ꞌyị ndíki yée do íꞌbí yée zɨ́ umbu.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index