Search form

Márɨko 13:16

16Togụ́ ꞌyị bɨ ledre máa née ndiki wo yáká ní, ndaá lolụ ngásá ndáꞌba ꞌbe gɨ ro ꞌdíꞌbi yata bongó wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index