Search form

Márɨko 13:17

17Kadra máa née nɨ sínyí gbála, zɨ́ kará ga bɨ kɨ́ sɨmɨyé, kpá kɨ́ yée ga bɨ kɨ́ owụ́ e kóꞌdụ́ye ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index