Search form

Márɨko 13:18

18Ídísé íni ini zɨ́ Lomo kɨ́ngaya kɨ́dí, ledre máa née, ndaá méngị roné sɨmɨ kadra drụ́ wá,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index