Search form

Márɨko 13:20

20Idí Ngére Lomo ndaá kóo ꞌdósoógụ sịndị́ kadra ledre máa née gbúꞌdu wá, káa bɨ ꞌyị ómo ndaá. Nda lá gɨ ro mɨgéléógụ ꞌyị ené e, zɨ́a ꞌdósoógụ a gbúꞌdu.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index